Урок 8. Здоров’я

Рівень: А1 (діти 4-6 років)

Тема: Здоров’я

Матеріали: іграшка Коржик, картки, роздаткові матеріали до конкретних вправ, папір, олівці (фломастери), ноутбук.

Слова і фрази для вивчення: апте́ка, лі́ки, табле́тки, сиро́п, кра́плі, ва́та, бинт, пла́стир, гіпс, ліка́рня, лі́кар, медсестра́, хво́рий, уко́л, термо́метр, ангі́на, ангі́на, алергі́я, грип, ка́шель, не́жить, чолові́к, жі́нка, дити́на.

потрі́бно (тре́ба) помі́ряти температу́ру

потрі́бно (тре́ба) прийня́ти лі́ки

йти до лі́каря

ви́клика́ти швидку́ допомо́гу

Тобі́ пога́но?

Що тебе́ боли́ть?

Мені́ пога́но. Мене́ боли́ть… .

Я не хо́чу…. .

Я бою́ся…. .

Ні, хво́рому не мо́жна… .

Да́йте, будь ла́ска, … .

Завантажити конспект уроку

Завантажити картки

Завантажити додатки

Завантажити розмальовки