Вживання прийменників з іменниками у формі давального відмінка (кому? чому?)

Вживання прийменників з іменниками у формі давального відмінка (кому? чому?)

Прийменники Приклади
  Вслід  дивитися вслід пташці
  Всупереч  всупереч вимозі, всупереч долі
  Навперейми  батько пішов навперейми Сашкові
  Назустріч  назустріч сонцю, назустріч новій хвилі
  Наперекір  наперекір бурі, наперекір бажанню
  Напереріз  напереріз утікачеві, напереріз колоні машин
  На противагу  на противагу своєму братові вона була спокійної вдачі

Вживання прийменників з іменниками у формі знахідного відмінка (кого? що?)

 

Наказовий спосіб дієслова

Особа Закінчення 1 типу Закінчення 2 типу
2 особа однини (ти) -и (пиши) нульове закінчення (дай)
1 особа множини (ми) -ім(о) (пишімо) -мо (даймо)
2 особа множини (ви) -іть (пишіть) -те (дайте)

1 тип:

а) з наголошеним закінченням:
прати – перуть – перѝ, перімо, періть;
знайти – знайдуть – знайди, знайдімо, знайдіть.

б) із наголошеним префіксом ви-:
вѝсушити – вѝсуши, вѝсушімо, вѝсушіть.

в) із випадним суфіксом -ну- в інфінітиві після приголосного:
тягнути – тягни, тягнімо, тягніть;
замовкнути – замовкни, замовкнімо, замовкніть.

г) з основою на -л- або -р- після приголосного:
кресли, креслім(о), кресліть;
мимри, мимрімо, мимріть.

Жіночий рід (іменники)

Логічні ознаки:

особи жіночої статі
(люди, тварини…)
дівчина, вчителька, курка, кішка
предмети, абстракції, деякі
тварини (за традицією)
книжка, радість, білка

Формальні ознаки:

закінчення -а (-я): жінка, нога красуня, надія
нульове закінчення: ніч, любов, зелень
суфікси (-ість-, -иц-, -ис-,
-ес-, -от-, -изн-):
радість, левиця, актриса, поетеса,
доброта, новизна
поєднання з прикметниками: гарна леді, нова авеню

Рід невідмінюваних іменників іншомовного походження (загальних та власних назв)

Рід невідмінюваних іменників іншомовного походження – загальних та власних назв – визначають так:

Іменики, що називають осіб чоловічої статі, належать до чоловічого роду аташе, маестро
Іменики, що називають осіб жіночої статі, належать до жіночого роду мадам, леді, фрау
Іменники – назви неістот – належать до середнього роду метро, таксі, фойє, бюро                                                                                                             
Рід власних назв визначають на основі відповідної загальної назви, наприклад: місто, озеро, річка, країна, острів Сочі (місто – середнього роду),

Перу (республіка – жіночого роду),

Сан-Франциско (місто – середнього роду),

Борнео (острів – чоловічого роду)

Правопис прізвищ і географічних назв слов’янського походження

Російське Е, болгарське, чеське, польське ІЕ

Пишемо українське Е Після приголосних: Озеров, Петров, Сметана, Лена, Міцкевич, Чапек, Закопане, Ченстокова
У суфіксах -ев-, -еєв- російських прізвищ після шиплячих, р і ц: Писарев, Муромцев, Мацеєв
Пишемо українське Є На початку слів: Єршов, Єгоров, Єфимов, Євтушевський
У суфіксах -єв-, -єєв- російських назв, похідних від прізвищ після приголосних, окрім шиплячих, рц: Гордєєво, Лежнєво
У середині слів після голосних, за роздільної вимови після приголосних: Бердяєв, Аляб’єв, Достоєвський.

Російське Ё

 Українське ЙО             На початку слова, всередині після голосних, після б, п, в, м, ф, коли ё = й + о: Йолкін, Бугайов, Соловйово
 Українське ЬО               У середині слова, після приголосних, коли ё = м’якість приголосного + й: Корольов, Синьов, Дежньова
 Українське Е В іменах (і похідних від них прізвищах), спільних для української та  російської мов: Федоров, Семенов
 Українське О Під наголосом після ч, ш, щ: Щипачов, Меншов, Хрущов, Рогачово

Російське И

 Українське І                                     На початку слова, всередині після голосних (крім шиплячих і ц): Ісаєв, Пушкін, Іжевськ, Івашкевич
 Українське Ї   У позиції після голосних, знака м’якшення та апострофа: Воїнов, Гур’їн, Ільїн, Ананьїно
 Українське И Після дж, ж, ч, ш, ц: Шишкін, Гущин, Нальчик, Тушино, Лучин
У прізвищах та загальних назвах, утворених від імен та загальних назв, спільних для української та російської мов: Борисов, Мишкін (але: Нікітін, Філіппов), Гаврилово, Тихвін, Данилово
У префіксі при-: Примор’я
У сцфіксах -ик-, -ич-, -иц-, -ицьк-, -ович-, -євич-: Новиков, Гнєдич, Голицин, Станюкович, Митищі, Радич
У закінченні географічних назв, що вживаються у множині: Горки (але Жигулі)