27 Липня, 2015

Наказовий спосіб дієслова

Особа Закінчення 1 типу Закінчення 2 типу
2 особа однини (ти) -и (пиши) нульове закінчення (дай)
1 особа множини (ми) -ім(о) (пишімо) -мо (даймо)
2 особа множини (ви) -іть (пишіть) -те (дайте)

1 тип:

а) з наголошеним закінченням:
прати – перуть – перѝ, перімо, періть;
знайти – знайдуть – знайди, знайдімо, знайдіть.

б) із наголошеним префіксом ви-:
вѝсушити – вѝсуши, вѝсушімо, вѝсушіть.

в) із випадним суфіксом -ну- в інфінітиві після приголосного:
тягнути – тягни, тягнімо, тягніть;
замовкнути – замовкни, замовкнімо, замовкніть.

г) з основою на -л- або -р- після приголосного:
кресли, креслім(о), кресліть;
мимри, мимрімо, мимріть.