24 Березня, 2016

Правопис прізвищ і географічних назв слов’янського походження

Російське Е, болгарське, чеське, польське ІЕ

Пишемо українське Е Після приголосних: Озеров, Петров, Сметана, Лена, Міцкевич, Чапек, Закопане, Ченстокова
У суфіксах -ев-, -еєв- російських прізвищ після шиплячих, р і ц: Писарев, Муромцев, Мацеєв
Пишемо українське Є На початку слів: Єршов, Єгоров, Єфимов, Євтушевський
У суфіксах -єв-, -єєв- російських назв, похідних від прізвищ після приголосних, окрім шиплячих, рц: Гордєєво, Лежнєво
У середині слів після голосних, за роздільної вимови після приголосних: Бердяєв, Аляб’єв, Достоєвський.

Російське Ё

 Українське ЙО             На початку слова, всередині після голосних, після б, п, в, м, ф, коли ё = й + о: Йолкін, Бугайов, Соловйово
 Українське ЬО               У середині слова, після приголосних, коли ё = м’якість приголосного + й: Корольов, Синьов, Дежньова
 Українське Е В іменах (і похідних від них прізвищах), спільних для української та  російської мов: Федоров, Семенов
 Українське О Під наголосом після ч, ш, щ: Щипачов, Меншов, Хрущов, Рогачово

Російське И

 Українське І                                     На початку слова, всередині після голосних (крім шиплячих і ц): Ісаєв, Пушкін, Іжевськ, Івашкевич
 Українське Ї   У позиції після голосних, знака м’якшення та апострофа: Воїнов, Гур’їн, Ільїн, Ананьїно
 Українське И Після дж, ж, ч, ш, ц: Шишкін, Гущин, Нальчик, Тушино, Лучин
У прізвищах та загальних назвах, утворених від імен та загальних назв, спільних для української та російської мов: Борисов, Мишкін (але: Нікітін, Філіппов), Гаврилово, Тихвін, Данилово
У префіксі при-: Примор’я
У сцфіксах -ик-, -ич-, -иц-, -ицьк-, -ович-, -євич-: Новиков, Гнєдич, Голицин, Станюкович, Митищі, Радич
У закінченні географічних назв, що вживаються у множині: Горки (але Жигулі)