13 Листопада, 2015

Заповніть анкету

Кожен учасник отримує бланк анкети. Викладач ділить учасників на пари, вони ставлять питання один одному і записують відповіді у бланки. Можливі два варіанти проведення гри: 1) до початку роботи викладач разом з учасниками читає текст анкет і з’ясовує значення незнайомих слів; 2) учасники самостійно з’ясовують значення незнайомих слів, при цьому можуть радитися одні з одними і користуватися словниками.
Гра дає можливість як актуалізувати комунікативні вміння учасників на початку курсу, так і перевірити їхні навички писати українською.

Анкета