Урок 2. Овочі і фрукти

Рівень: А1 (діти 4-6 років)
Тема:
Овочі і фрукти
Матеріали: іграшка Коржик, картки із зображенням овочів і фруктів для всіх дітей (якщо це можливо – справжні продукти), паперові «макети» каструльки і тарілки (справжній посуд, якщо використовуєте реальні овочі і фрукти), грядки і дерева, картки-пазли разом чистими аркушами картону, двосторонній скотч, роздруківка вправи №5, олівці (фломастери), роздруковані розмальовки, ноутбук;
Слова і фрази для вивчення:
буря́к, капу́ста, карто́пля, мо́рква, огіро́к, помідо́р, цибу́ля, часни́к, анана́с, апельси́н, бана́н, виногра́д, гру́ша, лимо́н, сли́ва, я́блуко, о́вочі, фру́кти, кастру́ля, тарі́лка, де́рево, гря́дка, листо́чок.
Я люблю́ (ї́сти)… .
Я не люблю́ (ї́сти)… .
Мі́й улю́блений о́воч/фру́кт … .
… росте́ на де́реві/на гря́дці.

 

Завантажити конспект уроку

Завантажити картки

Завантажити розмальовку

Завантажити додатки